Besök hos Mästaren Benni Lindahl

2018-11-25 - 21:48

På västra Island bor Benni Lindahl och hans fru Sigga och på vår väg norrut gjorde vi ett besök på deras gård. Benni är en av de isländska mästarna i ridning och han har under många år undervisat människor och hästar i hur vi ska kommunicera med varandra. Under namnet "in harmony" har han producerat två utbildningsfilmer och en avslutande bok som nu har kommit ut på Svenska. I vårt samtal berättar han om sina tankar runt hästträning. 

Sigga och Benni
Sigga och Benni i det isländska landskapet