Möte med sportutskottet.

2018-08-12 - 10:43
Gunilla Lindgren
Sportutskottets vice ordförande Gunilla Lindgren

Under NM för Islandshästar passade sportutskottet på att bjuda in till ett öppet möte för alla som har ett intresse för tävlingsfrågor. Ordförande för mötet var sportutskottets nya vice ordförande Gunilla Lindgren men även Rebecca Benje, Vignir Jonason och Alexandra Montan fanns på plats för att svara på frågor. Det var ett välbesökt möte med positivt diskussionsklimat. Organisatoriska ämnen, t.ex. kvalsäsongen inför SM, utvärdering av systemet med "1- och 2-klasser" som provats på SM under två år och bristen på domare diskuterades, men även men även frågor av mer "värderingskaraktär" togs upp, t.ex. hur vi kan arbeta för att det ska uppfattas som ärofyllt att vinna en final på mindre tävlingar istället för att bara tävla för att nå upp till kvalpoängen. De ämnen som togs upp kommer att behandlas av sportutskottet och uppföljning kommer att ske på Svenska Islandshästförbundets höstmöte som brukar gå av stapeln i början av November. 

För dem som vill veta mer kommer protokoll från mötet att finnas på SIF:s hemsida, på deras sociala medier.