Fakta #1 om Svenska Islandshästförbundets försök att komma med i Riksidrottsförbundet.

2019-05-12 - 18:34

Svenska Islandshästförbundet (SIF) är ett medlemsförbund som värnar islandshästens intresse.

Riksidrottsförbundet (RF) är idrottsrörelsens samlade organisation med uppgift att stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt. Under 2019 kommer RF att fördela 330 miljoner kronor till sina medlemmar baserat på idrottens storlek. Minst i år får kälksporten med 618 000 kronor, mest får fotbollen med drygt 30 miljoner kronor. Det är alltså stora pengar på spel.

SIF sökte medlemskap i Riksidrottsförbundet första gången 2006 och fick avslag. Sedan dess har man sökt upprepade gånger och man har gjort ett stort antal anpassningar i vårt förbund, bl.a. har avelsverksamheten skiljts av från SIF och blivit en stiftelse, men det har blivit fortsatta avslag vid varje ansökan. 

2019 har SIF ansökt igen och i denna blog-serie ska vi försöka tydliggöra vad som händer, varför det är så viktigt och varför det är så svårt.

Anna och Reynir i pass.
Tävlingar sker enligt det internationella islandshästförbundets regler.
Faktaruta 1

2017 bordlades alla ansökningar och man gjorde en utredning om hur antagningsförfarandet skulle gå till. 

Här är det fullständiga remiss-svaret.