Fakta #2 Om den demokratiska processen

2019-05-12 - 20:27
Den demokratiska processen.
Fakta #2

Varje år går stora summor av våra skattepengar tillbaka till idrottsföreningarna. Eller rättare sagt den del av idrottsföreningarna som är medlemmar i Riksidrottsförbundet (RF). 

När en idrottsförening söker medlemskap i RF hanteras ansökningen först av tjänstemän på Riksidrottsförbundet. Dessa tjänstemän kommer sedan med ett förslag till riksidrottsmötet (RIM) om hur de tycker att stämman ska rösta.

RIM består av 204 ombud från 74 redan invalda medlemsförbund (benämns ofta specialidrottsförbund eller SF). I en informationsfilm från RF beskriver man vad man gör på RIM:

"Nya styrelser väljs, beslut fattas i strategiska frågor och den gemensamma färdriktningen för den Svenska idrottsrörelsen stakas ut. Mötet behandlar ansökningar från förbund som vill bli medlemmar i riksidrottsförbundet och SISU, och de utser ledamöter i riksidrottsnämnden, dopingnämnden och dopingkommissionen."

Det är också på RIM som stadgar och regler antas. Till detta möte har en utredning gjorts om hur antagningsformen för medlemskap i RF ska se ut. Högst upp i listan på förslag står:

"RF-stämman (dvs RIM) bör ställa sig bakom principen att idrottsrörelsen ska vara öppen och sträva efter att förbund som bedriver föreningsidrott ska inkluderas inom rörelsen". 

Detta låter ju bra. Men det verkar ändå inte komma till stånd eftersom tjänstemännen på RF skriver så här om SIF:s ansökan:

"RS föreslår att RF-stämman beslutar att i enlighet med RS utlåtande, avslå Svenska Islandshästförbundets ansökan om medlemskap."

Riksidrottsförbundet (RF) och riksidrottsmötet (RIM) har alltså stor makt i idrottssverige. Och det är de redan invalda förbundens ombud som ska rösta om huruvida nya idrottsförbund ska röstas in eller inte. De som redan har kakan ska bestämma om de vill dela med sig eller inte...