Fakta #3, angående begreppet närbesläktad idrott.

2019-05-13 - 10:13
Fakta 3

Riksidrottsförbundets (RF:s) tjänstemän rekommenderar ombuden på riksidrottsmötet (RIM) att avslå svenska islandshästförbundets (SIF:s) ansökan om att bli ett eget specialidrottsförbund (SF) med motivationen att SIF är för nära besläktad till verksamhet inom till RF redan anslutet förbund. De nekar oss tillträde och hänvisar att vi ska slå oss samman med svenska ridsportförbundet (SvRF). 

Vad en sammanslagning mellan SIF och SvRF skulle innebära för vår sport kommer vi att återkomma till i en senare faktaruta. Låt oss nu utreda vad som menas med "närbesläktade idrotter".

Så här skriver RF i sina rekommendationer om att avslå SIF:s ansökan :

"I 10 kap. 3 § RF:s stadgar anges vad som avses med närbesläktade idrotter. Med nära besläktade idrotter enligt 2 § 4 avses idrotter som har en eller flera beröringspunkter i utförande eller sammanhang. Följande ska särskilt beaktas vid bedömningen:

  1. Idrotterna utövas inom samma, liknande eller oftast närliggande idrottsmiljö samt med samma eller liknande redskap/utrustning.

  2. Utövning vid träning och tävling innehåller inslag som i stor utsträckning liknar varandra.

  3. Majoriteten av det sökande förbundets föreningar är samtidigt medlemmar i ett annat till RF redan anslutet förbund."

 

Så låt oss titta på dessa punkter;

1. "Samma, liknande eller närliggande idrottsmiljö": vi tävlar till största del på ovalbana eller rak passbana, SvRF:s medlemmar tävlar till största del i paddock. Vi på Islandshästpodden anser att en ovalbana och en paddock är mindre lika varandra än t.ex. en handbollsplan och en basketplan. Ett annat exempel är sporterna Budo, Judo, Karate och Brottning som alla har egna specialidrottsförbund (SF) trots att de alla tävlar i en inomhusmiljö på matta. Vidare skriver RF i ovan nämnda rekommendationer om avslag att "redskap och utrustning som till exempel hästen, sadel och träns i SIF:s verksamhet i allt väsentligt liknande den inom SvRF". Men det väsentliga med islandshästen är dess förmåga att gå i tölt och pass. En förmåga som andra raser som normalt ingår i SvRF:s medlemsklubbar saknar. 

2. "Utövning vid träning och tävling innehåller inslag som i stor utsträckning liknar varandra" är till stor del sant. Vi vill ha god kommunikation, balanserade och taktmässiga rörelser och vi bedöms liksom i dressyr av domare. Men det som bedöms, gångarterna, är unika för islandshästen

3. Angående islandshästintresserades möjlighet att via en annan medlemsförening vara medlem i RF: visst kan vi gå med i en SvRF-ansluten ridklubb. Men det innebär att vi måste betala dubbla medlemsavgifter, en till SIF-klubben och en till SvRF-klubben. Och vi vill kunna skapa arrangemang där träningen, ridningen, de teoretiska diskussionerna och engagemanget runt tölt och pass är en väsentlig del, det är ju trots allt det som är det unika med islandshästen.

 

Sammanfattningsvis: tjänstemännen på riksidrottsförbundet har kommit fram till att islandshästförbundets verksamhet i allt väsentligt liknar den som bedrivs i ridsportförbundet. Vi håller inte med. Och det faktum att vi försökt få till stånd ett fungerande samarbetsavtal med ridsportförbundet under så många år talar kanske för att olikheterna är större än likheterna?