Fakta #5 Vem är vem och hur hänger de ihop?

2019-05-13 - 20:12
Fakta 5

Riksidrottsförbundet (RF) hävdar att Svenska Islandshästförbundet (SIF) inte bör bli ett eget specialidrottsförbund (SF) eftersom vi är för lika ett redan existerande SF nämligen Svenska Ridsportförbundet (SvRF).

SvRF är med i FEI (Fédération Équestre Internationale, dvs det internationella ridsportförbundet).

I FEI:s stadgar står att medlemmar i FEI får inte vara medlemmar i något annat internationellt förbund, vilket gör att vi, om vi går med i SvRF inte får vara med i FEIF (internationella islandshästförbundet).

Det innebär att vi inte skulle kunna arrangera officiella islandshästtävlingar eftersom officiella islandshästtävlingar följer FEIF rules and regulations, vi skulle inte kunna räkna world ranking poäng och vi skulle inte få delta i internationella sammanhang eftersom NM och VM bara är öppna för FEIF:s medlemsländer.

Angående problemet med internationell behörighet säger SvRF: "Enligt Ridsportförbundet synes det märkligt att ett internationellt ridsportförbund, FEIF, kräver att ett nationellt förbund inte kan eller får ha någon tillhörighet till annan ridsportorganisation vare sig i det egna landet eller internationellt." Men läser man FEI:s stadgar står även där, i § 2.4 "All National Federations recognise the FEI as the sole authority and governing body for Equestrian Disciplines." Är denna regel bara märklig om den kommer från islandshästförbundet, FEI har ju samma regel?

I RF:s remiss-svaret angående kriterier, villkor och anslutningsformer gällande medlemskap i RF och SISU skriver man på sidan 2 "Det är viktigt att specialidrottsförbunden får till stånd en samverkan, utan att det skadar idrotten". En sammanslagning av SIF och SvRF på de villkor som SvRF ställer skulle innebära att vi inte kan tävla, hur kan någon anse att det är "utan att skada idrotten"?