Fakta #6

2019-05-14 - 18:35
Fakta #6

Svenska ridsportförbundet (SvRF) och Svenska islanshästförbundet (SIF) har, på uppmaning av riksidrottsförbundet (RF) under flera år försökt hitta en möjlig väg till samarbete. Ett problem i samarbete-svårigheterna är att SIF är ett förbund som till allra största del består av ideella krafter, d.v.s. människor som dagtid arbetar på sina civila jobb, medan SvRF, som redan uppbär bidrag från RF, har anställda tjänstemän som arbetar med frågan.

Att få till ett fungerande samarbete har dock inte varit några problem för våra nordiska grannländer. I Norge finns en lösning som både islandshästförbundet och ridsportförbundet är nöjda med, och de norska förbunden har erbjudit sig att hjälpa oss att få till ett liknande samarbete. Det har Svenska Ridsportförbundet tackat nej till med motivationen att de har en viktig principiell hållning att inte ha grenförbund inom förbundet, de vill att SIF ska gå med som en disciplin under SvRF. Som beskrivits i tidigare fakta #5 skulle ett sådant samarbete medföra att SIF inte kan vara med i internationella islandshästförbundet (FEIF) varför SIF inte tar emot det erbjudandet.