Hur påverkas gångarterna av exteriören? Samtal med Islands avelsledare Þorvaldur Kristjánsson

2019-01-07 - 14:21

Þorvaldur Kristjánsson är agronom, avelsdomare och sedan några år tillbaka avelsledare på Island. 2014 försvarade han sin avhandling "Riding Ability in Icelandic Horses– Effect of Conformation and the ‘Gait Keeper’ Mutation in the DMRT3 Gene". Vi träffade Þorvaldur på hans arbetsplats i Reykjavik hösten 2018 och spelade in denna intervju där berättar han om sina fynd angående hur islandshästens exteriör påverkar dess förmåga till gångarter. 

Þorvaldur under ett föredrag på Landsmót 2018.
Þorvaldur under ett föredrag på Landsmót 2018.
Mätning på alvelsbedömning
Bilden visar de mått som tas vid en avelsbedömning och som Þorvaldur refererar till i intervjun.
Mätning och filmning av häst i rörelse.
I Þorvaldurs forskning filmades hästar med 3-D morfometrisk kamera. Man satte markeringar på hästarna och kunde med kamerans hjälp ta ut mätdata, tex vinklar, om hur hästens exteriörmått påverkade hästens rörelser. Morfometri är läran om relationen mellan form och funktion hos levande organismer.
Mätning och filmning av häst i rörelse.
Mätning och filmning av häst i rörelse.
Mätning och filmning av häst i rörelse.